Hotline: 0948 531 535    -    Địa Chỉ: 12 Lê Đại Hành, Phường Thống Nhất - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Lý Thái Tổ
Công an tỉnh Gia Lai