Hotline: 0948 531 535    -    Địa Chỉ: 12 Lê Đại Hành, Phường Thống Nhất - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Tấn minh Phụng
  • 12 Lê Đại Hành, Phường Thống Nhất - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

    0948 531 535 - 0948 531 535

    tanminhphung.glass@gmail.com

    www.tanminhphung.com